11 Aralık 2018, Salı
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Lisansüstü Öğrencilerim


Doktora Öğrencileri (Tamamlanan)

1. Hakan ERER -  Ocak 2014

Çinko(II) ve Kadmiyum(II)-Tiyofen-2,5-dikarboksilat’ın Bis(imidazol) Türevleri ile Gözenekli Koordinasyon Polimerlerinin Hidrotermal Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
2. Fatih SEMERCİ - Haziran 2014
 Piridin-2,3-dikarboksilat ile Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
 
3. Güneş GÜNAY - Aralık 2015

Fenilendiasetat Türevleri ile Çinko(II) ve Kadmiyum(II)-Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Yapılarının ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması

4. Mürsel Arıcı - Nisan 2016


Azobenzentetrakarboksilat ve Bis(imidazol) Türevi Ligantlarla Metal-Organik Kafeslerin (MOF) Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Gaz Adsorpsiyon Performanslarının Belirlenmesi

Doktora Öğrencileri (Devam eden)

-

Yüksek Lisans öğrencileri (Tamamlanan)

1. Aylin MUTLU (2009)
2. Hakan ERER (2009)
3. İnci İLKER (2010)
4. Fatih SEMERCİ (2010)
5. Güneş GÜNAY (2011)
6. Bingül KARAMAHMUT (2012)
7. Mürsel ARICI (2013)
8. Yalçın KILIÇ (2013)

Yüksek Lisans öğrencileri (Devam eden)

1. Samet KARAÇAM
2. Deniz YumuşakT.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -  İletişim Maili : yesilel@ogu.edu.tr

Son 5 dakikadır, 1 ziyaretçi aktiftir.
Bugüne kadar toplam 47677 kişi ziyaret etmiştir.

(Sayaç IP korumalı olup tekil ziyaretçiyi göstermektedir.)